Hallitus

2019 vuosikokouksessa hallituksen erovuoroiset valittiin uudelleen.

 

VARSINAISET JÄSENET, osa-alueet

Sauli Syrjälä, puheenjohtaja, järven tilan kartoitus, ulkoiset suhteet, jäsenasiat

Matti Hakala, varapuheenjohtaja, järven tilan kartoitus ja pinnan korkeuden säännöstelyn selvitys, ulkoiset suhteet

Tuija Laaksonen, sihteeri, leväseuranta, jäsenasiat, Jäsentiedotus, Historiamateriaalin keräys

Risto Rantala,   leväseuranta, niitto

Marju Rokkanen, nettisivujen markkinointi, tukijoiden hankinta, rahastonhoitaja, jäsenasiat, Leppilammen niittovastaava

Sami Lehtinen, Eerikkilän edustaja, ulkoiset suhteet

Leena Laaksonen

Tuomas Perälä, vene ja niittolaite

Hannu Lahti, tekninen tuki, Toralahden niittovastaava

Juuso Rantala, tilikirjanpito

 

 

 Yhdistyksen toiminnantarjastajaksi 2019 vuosikokouksessa valittiin edelleen Tuija Savo-Vartiainen ja varalle Tuula Tervonen.