Uutisia

Vohlassaaren ulkoilupäivä 24.2.2024 

Tässä talvitapahtuma jota järjestäjä pitää kesäisen Järvisunnuntain perillisenä. Viime vuonna oli väkeä enempi kuin osasivat ees unelmoida. Pääasiallinen järjestäjä on Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven Suojeluyhdistys mutta muitakin yhdistyksiä on lupautunut apuhommiin mukaan. 

Linkki tapahtumaan tässä!

ForssaTV teki buffivideon tulevan lauantain Vohlassaari ulkoilupäivästä.!

https://youtu.be/QRucXi0dV9Y 

 

Sauli 17.02 ja edit 21.02

 

 

Uusi vuosi 2024

Hyvää alkanutta vuotta!

Talvi on talvea lumineen ja pakkasineen. Olosuhteet vaikka talviset latujen teko ei ole Lounais-Hämeessä järvien jäälle oikein ollut helppoa. Ruostejärvellä ainakaan ei konelatua eilen ollut ja jään pinnalla oli vain pari senttiä uutta lunta. Ajoittaiset suojasäät vesisateineen muuttaneet olosuhteet hankaliksi.

 

Suojeluyhdistyksen Hallituksessa Eerikkilän edustaja vaihtui. Sami Lehtinen valittiin hallitukseen vuoden 2017 vuosikokouksessa Petri Salon tilalle. Kiitokset Samille toimimisesta yhdistyksemme hyväksi.

Jani Jernström aloitti hallituksessa Eerikkilän mandaatilla nyt vuodenvaihteesta. Jani ehti jo osallistumaan Tammela vesiensuojeluyhdistysten palaveriin jossa hahmoteltiin yhteistykuvioita esim vesinäytteiden kimppatilauksista. Tervetuloa toimimaaan järvemme hyväksi!

Sauli 4. helmikuuta. 

 

 

TAMMELAN VESISTÖT NYT JA TULEVAISUUDESSA

Tammelan vesiensuojeluyhdistyksien kutsumina vesiasioista kiinnostuneet täyttivät valtuustosalin ja loput olivat parvekkeella. Ruostejärveläisiä huomasin vajaan kymmenkunta.

Tilaisuuden alkuunpanijoina Luoteis-Tammelan yhdistykset. Tarkoituksena on tulevaisuudessa yhteistyö suojeluyhdistysten välillä Tammelasssa. 

Esityksiä pitivät kunnanjohtaja Juuso Alatalo, Erja Klemelä, ympäristösihteeri evp, Hanna Arola, kehityspäällikkö, hankevastaava KVVY Yhdistys, Hannu Karisto, Särkijärven suojeluyhdistys. Erjan, Hannun ja Hannan essitysten runkomateriaali tallennettuna dokumenttien tiedote/raporttiosioon.

Syksymmällä vielä jatkuu palaverit.

Sauli 28.8.

Leirikeskus

Lerikeskuksen purku jatkuu. Aiemmin purettiin kanala ja sen hirsistä on tarkoitus tehdä grillilaavu tai ruuanlaittopaikka. Matalista rakennuksista viimeinen eli ruokalaa puretaan juuri nyt. Tämän kesän alkupuolella rakennusten ikkunoita on särjetty oikein voimalla. Ruokalarakennuksen tavalliset lasit oli kaikki säpäleinä. Ison katoksen rautalankavahvisteiset lasit myös kokeneent kovia, mm. lipputanko mennyt läpi.

 

/Sauli 16.8.

 

Elohopea järvessämme!

Nyt on tutkittua tietoa järvemme elohopeasta. Tieto on huojentava.

Ote saamastani viestistä:

EU:n komission asetuksen (1881/2006) mukaan elintarvikkeeksi myytävän kalan elohopeapitoisuus ei saa ylittää 0,5 milligrammaa kilossa kalan tuorepainoa kohti laskettuna (mg/kg tp). Hauelle ja eräille muille kalalajeille, jotka on lueteltu asetuksessa, pitoisuusrajaksi on asetettu 1,0 mg/kg tp.

Ruostejärvestä v. 2021 pyydettyjen näytekalojen elohopeapitoisuuden keskiarvo oli  0,21 mg/kg. Yhdenkään yksittäisen ahvenen elohopeapitoisuus ei ylittänyt asetuksessa mainittua arvoa, vaikka osa ahvenista oli pidempiä kuin mitä Suomen ympäristökeskus kalanäytteenoton ohjeessaan suosittelee. Näytekalojen pitoisuus vaihteli välillä 0,11 – 0,4 mg/kg.

 

Viesti kokonaisuudessaan tässä!

Sauli 10.8.

 

TAMMELAN VESISTÖT NYT JA TULEVAISUUDESSA

Tammelan vesiensuojeluyhdistykset kutsuvat kaikki aiheesta kiinnostuneet asukkaat ja mökkiläiset kuulemaan ja keskustelmaan

Esitykset kunnanjohtaja Juuso Alatalo, Erja Klemelä, ympäristösihteeri evp, Hanna Arola, kehityspäällikkö, hankevastaava KVVY Yhdistys, Hannu Karisto, Särkijärven suojeluyhdistys

Yhteinen keskustelu aiheesta kunta ja ympäristö  

Perjantaina 25.8.2023 klo 17.00 –19.00 Tammelan kunnantalo valtuustosali 

Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30

Tarkemmin!

Sauli 28.7.

 

Toralahden suun niitto 2023

Niittohomma hiukan kesken Toralahdella. Uusi akkuperämoottori vaatii harjaantumista käyttäjiltä. Erik Tuulan kanssa tarjosivat hyvät tarjoilut talkooväelle, kiitos.

Leppilammen niitto tehtiin seuraavana lauantaina. "Saalis" pienenee vuosi vuodelta, osasyynä omatoimiset niitot. Kiitos Rämön terassilla saadusta runsaasta tarjoilusta.

Sauli 28.7.

Heinäkuun 15. päivänä kello 10 aamupäivällä Risto ja Tuomas aloittavat niiton. Kerääjiä paikalla tarvitaan  kun vesialueen omistaja sekä ELY-keskus luvassaan oikein sitä painottavat.

Poikkeuksellisesti tänä vuonna niittämisen tulos läjitetään Forssan leirikeskuksen maalle lossin rannasta "sisämaahan" noin 50 metriä. Kerääjiltä riittää kun saavat "saaliin" kuivalle maalle lossin kohdalle pois vedestä. Puheenjohtaja siirtää kasan kuoppaan loppusijoitukseen.

Sauli 5.7..

 

Kevättä pukkaa

Myös järvemme mökeillä. Olkaa nyt kuitenkin varovaisia ja muistakaa toimissanne järven hyvinvointia

Aikoinaan teetimme HAMKissa opinnäytetyön ja siinä oli maininta että kaikki mitä tuodaan 30metriä lähemmäs rantaa valuu järveen. Lannoitteet, tuontimullat ja yleensäkin maan muokkaaminen aiheuttaa ravinteiden ja eritoten fosforin pääsyä veteen. Tämä lisää sinilevän ja kasviston voimistumista.

Itse en usko että kukaan enää nykypäivänä toisi apulantaa tontille esim nurmelle, keräävä leikkuri hyvä jolloin leikkuujätteen saa pois lannoittamasta jos on nurmikkoa laitettu. Nykyään kompostointi on yleistynyt ja siinä kompostimullassa on ravinteita jotka pitää viisaasti sijoittaa muualle kuin rannan läheisyyteen. 

Teetimme muutama vuosi sitten ojavesien ravinteista tutkimuksen ja se ei ollut tulokseltaan paha. Ojitukset järven valuma-alueella ovat suurelta osin vanhoja ja siten vakiintuneita. 

Suosituksena on ollut rantapuiden vähentäminen, esim lepät tekevät suuren lehtimäärän veteen.

/Sauli 4.5.

 

Letkun kalavesiosuuskunnan tiedote 2023

Tämä ei nyt ihan ole yhdistyksemme ydintoimialuetta mutta sattuneista syistä otin myyntiin kalaluvat. Saan Vappuun mennessä merkkejä ja niille pankkisiirtolaput maksamista varten.

Minulle voi soittaa 040 5159373, Whatsup, Telegram, Signal ovat sähköpostin lisäksi aktiivisesti käytössäni. Mitään erityistä päivystystä ei minulla asiaan ole.ajateltuna. 

Tarkemmin tässä tiedotteessa.

Sauli 27.4.

 

Ulkoilureitti Eerikkilästä Torronsuolle

tässä dokumentti reitin suunnittelusta. Asiaa on myös Tammelan kunnan KRR-kaavajutuissa.

Kiitos Matille vinkistä.

Sauli 4.4.

 

Latua

Latumestarimme ajoi lauantai-iltana ladut taas järvelle. 

Nyt linjaus on hieman eri ilmeisesti sen takia että latu sotkettiin pahasti Siirtolan laavulla kävijöiden toimesta. 

/Sauli 05.03.

 

Vuosi 2023

Hyvää uutta vuotta näin helmikuulla. Latasin dokumentteihin/tiedotteisiin KVVY:n tekemän tutkimusraportin.

Yhteenveto kopioitu raportista,(lukekaa nyt silti koko rapsa)!

Tammelan kunta sai 27.1.2017 Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta luvan ponttonisillan rakentamiseen Ruostejärveen Kurjenniemen ja Leppilammin kannaksen välille. Ruostejärven Suojeluyhdistys ry vaati aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja lupahakemuksen hylkäämistä. Vaasan hallintooikeus antoi asiassa päätöksensä 9.10.2018 (Dnro 00652/17/5201) hyläten Ruostejärven suojeluyhdistys ry:n valituksen. Silta rakennettiin keväällä 2019. Luvan saaja on sitoutunut tarkkailemaan järven tilaa vähintään viiden vuoden ajan. Ruostejärvellä vuosina 2017–2018 tehdyt tutkimukset toimivat sillan rakentamista edeltävän tilanteen esitarkkailuina, joihin tulevien vuosien tuloksia voidaan verrata. Vuosina 2019–2022 tehtyjen vedenlaatututkimusten perusteella ei ole ollut nähtävissä oleellisia muutoksia aiempiin tuloksiin nähden. Myöskään virtaamamittausten perusteella ei olla voitu havaita, että silta estäisi merkittävästi veden virtausta pääaltaan suunnalta Myllylahden puolelle. Vuonna 2022 vesi oli elokuun lopulla aiempaan tapaan melko kirkasta, vähähumuksista ja lievästi ruskeaa. Ravinnetaso oli fosforin perusteella lievästi rehevien tai karujen vesien tasolla, ollen korkein sillan länsipuolen havaintopisteellä KN. Klorofyllipitoisuus vaihteli lievästi rehevän ja rehevän välillä eri havaintopisteillä,  ollen korkein pisteillä Myllylahti (ML) ja KN. Korkea klorofyllipitoisuus Myllylahden altaassa on ainoa mahdollisesti sillan vaikutuksiin viittaava tekijä vedenlaadussa. Ilmiö voi kuitenkin johtua myös altaan luontaisesta eristyneisyydestä pääaltaaseen verrattuna. Happitilanne Sarkinniemen syvänteessä loppukesällä oli aiempaan tapaan heikentynyt, ja alusvesi oli hapetonta. Muilla asemilla myös syvemmät vesikerrokset olivat hapellisia.

Sauli 12.03.

 

Siirtolan kehittäminen

Tänään oli vihdoin ilmoitus Forssan Lehdessä.

 

/Sauli

 

Elokuuta!

Yhdistyksen niittopaatin moottori rikkoontui korjauskelvottomaksi. Tänä vuonna jos joku haluaa vielä niittää niin yhdistyksellä ei ole veneeseen moottoria. Projekti uuden hankkimiseksi aloitettu.

Sauli 2.8.

Heinäkuuta!

Toralahden niitto meni ihan hyvin vaikka sade ja tuuli uhkailivat. Kiitos kerääjille sekä isot kiitokset Ståhlbergeille talkootarjoilun järjestämisestä. Vuosi vuodelta saalis pienenee. Ärviän kasvustot ovat enemmän tupsumaisia kuin massiivisia!

Kurjenniemessa on iso teltta ja nämä "luonnonystävät" tiskasivat astioitaan järvessä, Heitä käytiin asiasta neuvomassa. Kun järvi ei ole oma niin suhtautuminen tämmöisiin asioihin on hakusessa. Toivottavasti ymmärtävät asian.

Sauli 21.7.

 

Vuosikokous 2022

Juhannuksen jälkeen lauantaina kello kaksi!

Eli 2.heinäkuuta kello14.00!

Paikkana Villa Erik.

Sääntöjen määräämän vuosikokouksen yhteydessä TullaanTutuiksi tapahtuma.

Eerikkilästä on lupauduttu kertomaan Urheiluopiston asioista. Eerikkilän edustajan tulo peruttu 01.07.!!

Sauli 26.6.

 

Kalastukseen 2022 liittyvä dokumentti

laitoin Letkun kalavesiosakaskunnan tiedotteen dokuihin. Kalastusmerkkien myyntipaikat ovat Letkun Kyläkauppa ja hoitokunnan puheenjohtaja Tuomo Kosunen. (Ei enää Eerikkilä!)

Sauli 02.04.

 

Hyvää uutta vuotta 2022

KVVY:n uusin raportti dokumenteissa !

Sauli 11.1

 

 50-vuotisvuosikokouksen esitelmä

KVVY:n Kirsi Kuoppamäki piti kokouksemme päätteeksi kattavan ja ymmärrettävän esityksen järvemme tilanteesta ja lisäsin tämän luentomateriaalin dokumentteihin. Käykääs lukemassa, linkki tässä!

Sauli 14.08.

Kasviston Dronekuvaus

Perjantaina 13.8. KVVY:n dronelennäyyäjä kävi kuvaamassa sillan soppariin kuuluvan kasvien kuvauksen ilmasta. Samalla otimme kuvaa länsipäästä järveä ekat kuvat seurannna aloittamiseksi.

/Sauli 14.08 

 

Toralahden niitto

Lauantaina suotuisissa sääolosuhteissa myös tuulen osalta niitettiin Toralahden suuta. Ennätysmäärä väkeä, kaikkiaan 17 henkeä vesillä! Kiitos kerääjille!  Anulla ja Hannulla hyvät tarjoomukset!

/Sauli 19.7.

 

Laituri karkuteillä?

onkos joku hukannu laiturinsa tai muun semmoinen? Pyyn Pekka ilmoitti ylimääräisen olevan lähellä Eerikkilän ojaa!

Sauli 18.7.

 

2021 vuosikokous

Keväällä koronatilanne vielä näytti toivottomalta mutta uskomme rokotuksen voimaan ja olemme siirtäneet vuosikokouksen elokuun 7. päivälle. Vuosikirjettä vähän vielä viilataan mutta tulossa on.

Sauli 6.6.

Kalastustiedote

Vuodelle 2021 ohjeet tiedotteissa!

Sauli 5.6.

 

Tutkimustulokset 2020

Yhdistys sai KVVY:n dokumentin mittaustuloksista siltaan liittyen. Dokumentin löydät täältä! 

Sauli 28.12.2020

 

Nissiläntien vesi- ja viemäriputki